123 Street, NYC, US 0123456789 [email protected]

geresbihabynmi.scapvesbankfunkpufetikcudinmecurha.co

Have any Question or Comment?

8 comments on “ Санчо* - Инфантилна Наказа (CDr, Album)

Mazuzragore
Feb 07,  · Образът на Санчо В началото на 16 век в Испания се появява първата част на романа на Сервантес - Дон Кихот. Авторът създава образите на Дон Кихот и Санчо Панса като пародия на рицарите и техните оръженосци.
Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *